Tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og derved bliver i stand til at få udbytte af undervisningen. Sundhedsplejerskens opgave er at medvirke til dette i et samarbejde med barn, forældre og skolens personale. Dette sker bl.a. ved funktionsundersøgelser, sundhedsvejledende samtaler samt gruppe- og klassetilbud.

For familier med skolebørn har Randers sundhedspleje følgende tilbud:

0. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil børnene blive vurderet i forhold til den motoriske udvikling, deres højde og vægt samt en syns- og hørescreening.

1. klasse:
Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

3. klasse:
Dreng - pige - hvad vil det sige? Undervisning der har som formål, at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn og ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

4. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og vægtmåling.

5. klasse:
Pubertetsundervisning i samarbejde med klassens lærer.

6. klasse:
Synsscreening samt højde- og vægtmåling.

8. klasse
Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema, og samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt hørescreening.  

Seksualundervisning i samarbejde med en lærer. Undervisningen ligger primært i uge 6.  

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art, og disse tilbydes samtale for børn og forældre.

Overvægtsklinik for børn 3-18 år

Overvægtige børn og unge 3 – 18 år, bosat i Randers Kommune kan få individuel råd og vejledning i Sundhedsplejens Overvægtsklinik. For at kunne benytte tilbuddet er det en forudsætning, at hele familien indgår i forløbet og er motiveret for at arbejde med punkterne i handlepunktsplanen.

Nu rykker vi!" Tilbud til overvægtige børn i 5.–8. klasse
”Nu rykker vi!” er for overvægtige børn og unge i 6.-9. klasse. Indsatsen består af individuelle samtaler med familierne samt gruppeforløb for børnene med fokus på selvværd og motion.

Fra delebørn til hele børn
Det kan være svært at være barn i en familie, hvor forældrene er gået fra hinanden. Ti skoler i Randers Kommune deltager i et projekt med det formål at hjælpe børn, som har det svært i en delt familie.

Familierådslagning
Har et barn det svært, kan Familierådslagning være en måde at støtte og hjælpe barnet. Barnet og familien inddrages på en måde, så familien selv kan tage ansvar i forhold til barnet eller den unges problemer.

Sundhedsråd 

Sundhedsplejen opfordrer til dannelse af sundhedsråd på alle skoler.

Kontakt

Skolens sundhedsplejerske træffes på mobiltelefon, hvor der kan indtales besked, hvis sundhedsplejersken er optaget. Sundhedsplejersken aflytter sin telefon dagligt på arbejdsdage. 

Har I brug for kontakt til sundhedsplejens kontor, bor vi på Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers, tlf. 89 15 12 15.