Synsvanskeligheder

Synet har betydning for børns udvikling og et nedsat syn kan have store konsekvenser. Hvis barnet har nedsat syn, vil det ofte vise sig ved, at barnets motoriske udvikling er lidt forsinket. Barnet går måske og snubler, har en dårligt udviklet finmotorik eller har svært ved at koncentrere sig, når der f.eks. bliver læst højt af billedbøger eller selv skal læse.

Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempo. Derfor behøver sen udvikling ikke at være tegn på nedsat syn, men det kan være det.

Hvis du har mistanke om at dit barns syn er nedsat kan du få det undersøgt hos sundhedsplejen, egen læge eller en optiker.

Når barnet er under 6 år skal det vurderes hos egen læge eller speciallæge.

Går dit barn i skole kan det blive undersøgt hos sundhedsplejen. Barnet henvises videre, hvis der findes noget unormalt. Skolebørnene ses automatisk i 0. og 6. klasse til en screening for kortsynethed.

Er dit barn over 10 år kan en optiker undersøge for synsvanskeligheder.

Hvis dit barn har nedsat syn er det muligt at blive henvist til Synssamarbejde Midt for specialiseret hjælp. Se pjecer i højre side.