Søvn

Tilstrækkelig søvn er vigtig for børns udvikling og helbred. Manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet kan have negativ indflydelse på børns vækst, immunforsvar, koncentration og indlæringsevne. Søvnunderskud giver dårligere resultater i skolen.

Gode søvnvaner etableres ved hjælp af regelmæssighed og gode rutiner omkring sovetid. Faste sove- og spisetider er med til at sikre en god døgnrytme.

Lige inden sengetid frarådes vild leg, motion samt tv, computer og spillekonsoller, hvorimod rolige og hyggelige ritualer hjælper barnet med at falde til ro. Desuden er et godt sovemiljø med hensyn til passende temperatur (ikke for varmt) og frisk luft vigtigt.

I forhold til teenagere bør alkohol og rygning undgås før sovetid, ligesom de almene livsstilsråd om motion og sund kost bør huskes, da disse ting også påvirker søvnen.

 

Hvor meget skal barnet sove?

Et barns søvnbehov afhænger af en række faktorer, herunder barnets alder og arvelige forhold. Følgende er generelle retningslinjer omkring søvnbehov:

3-6-årige: 10-12 timer pr. nat. Når barnet stopper med at sove om dagen, skal det sove længere om natten, og har derfor behov for at komme tidligere i seng.

7-12-årige: 9-11 timer pr. nat. Sengetiden bliver gradvis senere. Barnets og familiens mange aktiviteter kan øge risikoen for, at barnet kommer for sent i seng til at få dækket sit søvnbehov tilstrækkeligt.

13-18-årige: 8-10 timer pr. nat. Tilstrækkeligt med søvn har fortsat betydning for sundhed og trivsel. I løbet af puberteten er der en tendens til, at søvnmængden falder, selvom de fleste unge fortsat har det samme søvnbehov som de foregående år. Det er ofte en kombination af senere sengetid og eventuelt også tidligere opvågningstidspunkt, som især skyldes omgivelserne (skolekrav, lektier, arbejde, familie og venner).

Også for de unge anbefales det at undgå elektronisk underholdning som tv, mobiltelefoner og computere op til sovetidspunktet og at sørge for, de ikke bliver forstyrret, når de er gået i seng – eks. af sms’er og lignende.

Kilde: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011, Sundhedsstyrelsen

Omfattende svenske undersøgelser peger på, at teenagere generelt sover mindre end de anbefalede 8-10 timer pr. nat, hvilket kan have flere uheldige bivirkninger: væksthormonudskillelsen falder, humørsvingninger, dårlig indlæring, immunforsvaret forringes og stofskiftet påvirkes (tendens til overvægt).

Kilde: ScanSleep