Om rygning, alkohol og stoffer

Alkohol og tobak er, som legale midler, de mest anvendte i Danmark. Det mest anvendte illegale stof er hash.

Debut med tobak, alkohol og evt. stoffer sker oftest i teenageårene. Debutalderen er et centralt begreb i forebyggelsen, idet en tidlig debut med tobak og/eller alkohol og/eller stoffer har vist sig at være en klar risikofaktor for udviklingen af et senere problemforbrug.

For eksempel har unge, der har drukket sig fulde tidligt, en større risiko for at udvikle et stort forbrug af alkohol og for at eksperimentere med hash end unge med en sen alkoholdebut. Dertil kommer, at de meget unge forbrugere løber større risiko for fysiske og sociale skader.

Det er således en relevant forebyggelsesmålsætning at udskyde unges debut med alkohol, mens hovedmålsætningen med hensyn til tobak og stoffer bør være afholdenhed.

Læs om social pejling i forhold til rygning og alkohol her