Om skilsmisse

Er du blevet skilt og er dit barn blevet ramt af følgevirkninger herefter, er der hjælp at hente.

Randers Kommune vil i et fire årigt projekt "Fra delebørn til hele børn" i samarbejde med to andre kommuner og Center for familieudvikling styrke indsatsen for skolebørn med skilte forældre.

Randers Kommune tilbyder gruppetilbud til børn i skilsmissefamilier. Tilbuddet er til børn fra 8-12 år.

Selvhjælp Randers tilbyder skilsmissegrupper for børn fra 6-11 år og unge fra 12-17 år. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Majbritt Bargsteen på tlf. 29 45 17 44.

I boksene kan du finde relevante links og via disse læse mere om de enkelte tilbud.

Har I som forældre svært ved at samarbejde er der mulighed for at deltage i et kursus om fælles forældreansvar. Læs mere her