Vejledning i screeningsindsats

Skemaet udarbejdes af sagsbehandler fra familieafdelingen, socialafdelingen, sundhedsafdelingen eller Jobcentret i samarbejde med borgeren og dennes familie.

Sagsbehandleren udfylder skemaet sammen med borgeren med de oplysninger de kan. Medarbejderne i det tværfaglige styringsteam indsamler de øvrige oplysninger, via de oplysninger der er i kommunens øvrige afdelinger.

Fagpersonale fra kommunens øvrige sektorer er ligeledes velkommen til at udfylde skemaet i samarbejde med borgeren, hvis fagpersonen vurderer at en familie kunne have udbytte af en tværfaglig helhedsorienteret indsats. Her tænkes på Jordemødre, sundhedsplejersker og mentorer.

Det er Projektets Tværfaglige styringsteam som udvælger de familier der indskrives i projektet.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det ikke er sikkert at familien bliver indskrevet i projektet, på trods af at familien er omfattet af målgruppen og er motiveret for at deltage.

Målgruppen

Familier, som har sammensatte problemer med eksisterende sager på mindst 2 af Randers kommunes fagområder; Beskæftigelse og integration, Socialområdet, Børn og unge, Skole, Familieområdet og Sundhedsområdet. Mindst en af forældrene modtager kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse. 

Borgeren skal give sit sammentykke til at kommunen må indhente, videregive og drøfte borgerens sag, samtykke erklæring er således vedhæftet screeningsskemaet. Vær opmærksom på at alle voksne og børn over 12 år skal give deres samtykke. Samtykke erklæring er sidste side i Screeningsskemaet.  

Praktiske oplysninger

Screeningsskemaet sendes elektronisk til Teamleder Margit Andersen, Tlf. 7913, senest 01.08.2014 margit.andersen@randers.dk

Du og familien vil i september få besked om familien er blevet indskrives i projektet Helhedsindsats for Udsatte Familier.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte det tværfaglige styringsteam: