Helhedsindsats for udvalgte familier

Helhedsindsats for udvalgte familier er et tilbud til familier med børn og unge, i Randers Kommune, hvor mindst én voksen modtager kontanthjælp. Familier, hvor både børn og voksne har lyst til - sammen med kommunen - at skabe positive forandringer.

Formål

Formålet med projektet er at sætte ind over for hele familiens problemer, så den kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Projektet skal sikre en bedre trivsel for børnene og understøtte, at forældrene får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Hvad går det ud på

Hidtil har en familie kunne modtage støtte fra op til flere af kommunens forskellige afdelinger. Som borger kan det være svært at overskue de mange kontakter til kommunen og måske også gøre det svært at se sammenhængen mellem de forskellige instanser. En helhedsorienteret og tværfaglig indsats vil gør det nemmere og mere overskueligt for familien.

Fremover vil alle indsatser blive samlet i en sammenhængende familieplan. Familierne vil således kun skulle i kontakt med en kommunal enhed, uanset om det handler om beskæftigelsessituation, børns trivsel eller sundhedsproblemer, eller hvis nogen i familien har behov for støtte i forbindelse med sociale problemer, psykisk sygdom eller misbrugsproblemer.

Den nye enhed består af repræsentanter fra: Jobcentret, Familieafdelingen, Socialafdelingen og Sundhedsafdelingen, som er samlet i et tværfagligt team. Familierne vil få tilknyttet en medarbejder, som sammen med familien vil vurdere, hvilken støtte de har behov for.

Randers Sundhedspleje

Fra Randers sundhedspleje deltager Sus Kornerup. Hun er projektets koordinator for sundhedsspørgsmål og sundhedsplejerske.