Tilbud til gravide

Tanker, erindringer og følelser har stor betydning for forældres og det lille nye barns tilknytning til hinanden.

Et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske giver jer lejlighed til at snakke om dette, og andet I har på hjerte.

Hvem gives tilbuddet til?

Til alle førstegangsfødende samt flergangsfødende med behov. Besøget er gratis og en del af sundhedsplejens tilbud. De førstegangsforældre, der deltager på familieiværksætterkursus, får undervisning og vejledning omkring graviditet, fødsel og den første tid med barnet i løbet af mødegangene på kurset.

Hvornår og hvor foregår besøget?

Det bedste tidspunkt for besøget er mellem 20. og 30. graviditetsuge.

Hvad kan vi snakke om?

Hvilke tanker og forestillinger I gør jer om at blive mor/far.

Hvilke erfaringer I ønsker at tage med jer fremover i forældrerollen.

De ændringer der sker i familien og i parforholdet, når der kommer et barn i familien.

Og det I ellers har brug for at snakke om. Hvordan? Ved jeres normale jordemoderkonsultationer vil I blive tilbudt kontakt fra sundhedsplejersken angående graviditetsbesøg.

Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretær på tlf.: 8915 1215.