Baggrundsviden

Familieiværksætterne er et samarbejde mellem sundhedsplejen, jordemødre og Børn, skole og kulturforvaltningen i Randers samt Center for Socialt Ansvar, og gennemførtes indtil  2016 som pilotprojekt i Randers.

Nu tilbydes ca. 2/3 af alle førstegangsfødende i Randers kommune at deltage i Familieiværksætterne.

Jeres jordemoder vil typisk give jer tilbuddet ved første jordemoderbesøg. Har I ikke fået tilbuddet, men er interesserede er I meget velkomne til at kontakte sundhedsplejerske Bente Holm eller Birte Fisker.

Få yderligere information om familieiværksætterne på www.familieivaerksaetterne.dk