Sundhedsplejens tilbud

Tanker, erindringer og følelser har stor betydning for forældres og det lille nye barns tilknytning til hinanden.

Et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske giver jer lejlighed til at snakke om dette, og andet I har på hjerte.

Hvem gives tilbuddet til?

Til alle førstegangsfødende samt flergangsfødende med behov. Besøget er gratis og en del af sundhedsplejens tilbud. De førstegangsforældre, der deltager på familieiværksætterkursus, får undervisning og vejledning omkring graviditet, fødsel og den første tid med barnet i løbet af mødegangene på kurset.

Hvad kan vi snakke om?
  • Hvilke tanker og forestillinger I gør jer om at blive mor/far.

  • Hvilke erfaringer I ønsker at tage med jer fremover i forældrerollen.

  • De ændringer der sker i familien og i parforholdet, når der kommer et barn i familien.

  • Og det I ellers har brug for at snakke om. 

Hvordan?
  • I vil blive kontaktet af jeres sundhedsplejerske i slutningen af graviditeten.

  • I er også velkommen til selv at kontakte sundhedsplejen på tlf. 23815733

Familieiværksætterne

Tilbuddet består af 14 mødegange og I deltager som par, altså begge forældre. Er du enlig, kan du for eksempel tage et familiemedlem eller en nær veninde med, hvis du ønsker det. Det er et forløb, der forbereder jer på fødslen og på at blive forældre.

Familieiværksætterne ser forældrene som en ressource og lægger vægt på at styrke forældreskabet.