Baggrundsviden

Familieiværksætterne er et samarbejde mellem sundhedsplejen, jordemødre og Børn, skole og kulturforvaltningen i Randers samt Center for Socialt Ansvar, og gennemføres indtil 2016 som pilotprojekt i Randers.

I rekrutteringsperioden er det ca. 1/3 del af alle Randers førstegangsfødende, der får tilbud om at deltage. Bor du i det distrikt, der er omfattet af kursusforløbet, får du tilbudt at deltage af din jordemoder ved 1. graviditetsbesøg.

Rekrutteringsperioden løber indtil august 2014.

Få yderligere information om familieiværksætterne på www.familieivaerksaetterne.dk