Studerende

Sundhedsplejen i Randers Kommune modtager sundhedsplejerskestuderende og sygeplejestuderende.

De sundhedsplejerskestuderende er i praktik to gange af 3 måneders varighed med et halvt års mellemrum. Uddannelsen varer 1½ år.

De sundhedsplejerskestuderende følges med sundhedsplejerskerne og har selvstændige opgaver.

De sygeplejestuderende fra Sygeplejeskolen i Randers er i praktik i sundhedsplejen i deres 3. semester, hvor de følges med sundhedsplejerskerne i 14 dages praktik. De observerer og deltager i mindre sundhedsplejerskehandlinger.

Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier o.l.