Skoleprojekt

Sundhedsplejen i Randers kommune har i årene 2007-2009 arbejdet med et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt, der havde til formål at højne kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse på skoleområdet.

Dette projekt har resulteret i bogen I hjertet af skolesundhedsplejen og følgende tiltag er blevet implementeret i skolesundhedsplejens tilbud:

Sundhedscirkus
Et pædagogisk tilbud, der har til mål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

Dreng/pige – hvad vil det sige?
4 timers undervisning, der blandt andet har det formål at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn, samt ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

Den individuelle samtale i 8. klasse
Individuelle samtaler ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv med fokus på den enkelte elevs dagsorden. Der blev udarbejdet et specielt spørgeark/skema til denne samtale som nu er en fast del af forberedelsen til samtalen.

Selvværd vejer tungest
I 4. klasse har vi et antal tilbud om gruppeforløb til børn med lavt selvværd og overvægt på tværs af skolerne. Der vil være 6-8 børn i hver gruppe. Grupperne er kønsopdelte. I denne gruppe arbejdes der på, at støtte det enkelte barns selvværd, så det dermed får overskud til at tage fat på overvægtsproblematikken.

Livsstilskursus
I 7-10. klasse har vi tilbud om gruppeforløb til børn der vejer for meget. Forløbet hedder Livsstil og er et tilbud i samarbejde med Randers ungdomsskole.

De unge hygger sig med hinanden mens de dyrker sjov motion. Man mødes en gang om ugen i 1½ time og hver anden gang laves der spændende og sund mad.

Hver 14 dag er der samtaler med sundhedsplejersken hvor vægten b. la. følges. De unge har det rigtig sjovt med hinanden, og noget af det de nævner er: ” Vi har det bare så godt med hinanden og her kan jeg være mig selv”. Har du lyst til at deltage i Livsstil så henvend dig til din sundhedsplejerske ude på din skole.

Skilsmissebørn
Skolesundhedsplejen opretter ad hoc skilsmissegruppe for børn som har det svært i den brudte familie. Det tilstræbes, at der laves en gruppe i indskolingen og en gruppe på mellemtrinnet. Der er ca. 6 børn i hver gruppe på tværs af skoler og køn. Kontakt skolens sundhedsplejerske for yderlige information.

Randers kommune tilbyder børn som har mistet deres nærmeste pårørende et sorggruppeforløb. Kontakt til Charlotte Hartvig, tlf: 29274426 eller Lisbeth Tetzlaff, tlf: 29265150

Sundhedsprofiler
Alle elever i 4.-9. klasse i hele kommunen udfylder anonymt et elektronisk spørgeskema en gang årligt, der har til formål at afdække elevernes opfattelse af egen sundhed. Der er bl.a. spørgsmål indenfor aktivitet, kost, søvn, trivsel i klassen og hjemmet osv.

Efterfølgende kan resultaterne bruges i klassen i forbindelse med undervisning indenfor relevante emner eller problematikker i klassen.