Screening for efterfødselsreaktion

I Randers kommune har vi tilbud om screening af alle førstegangsmødre. Flergangsmødre screenes efter behov. Hvis kvinden eller manden har symptomer på en efterfødselsreaktion, tilbydes der ekstra besøg af sundhedsplejersken.

Kvinder, der scorer mellem 8 og 12 point på EPDS-skemaet, tilbydes gruppeforløb med to sundhedsplejersker. Ved en score over 12 henvises til egen læge med henblik på psykologhjælp.

Kvinden indkaldes til en visitationssamtale med sundhedsplejersken inden gruppeforløbet.

Gruppen mødes syv til ni gange a 2½ times varighed, og der er ca. 14 dage mellem gruppeforløbene.  Kvinderne kontaktes telefonisk i den mellemliggende uge.

Barnet deltager ikke.