Screening for efterfødselsreaktion

I Randers kommune har vi tilbud om screening af alle førstegangsmødre. Flergangsmødre screenes efter behov.

Forældre, der viser tegn på efterfødselsreaktion tilbydes lyttebesøg og henvises til egen læge.