Amning og tidlig kontakt

I Randers Kommune arbejder sundhedsplejerskerne evidensbaseret i forhold til amning.

Der arbejdes ud fra forsker og  sundhedsplejerske Hanne Kronborgs phd-afhandling; Tidligt ammeophør – kan det forebygges? Et forskningsprojekt i sundhedsplejens praksisfelt.

I Randers Kommune har vi en højere ammefrekvens end landsgennemsnittet.

Vellykket amning

Vellykket amning forekommer i et samarbejde mellem forældre og barn. Det er mest almindeligt at amme tæt i starten. Dvs at bruge brystet til såvel at dække barnets sult som at give det tryghed og trøst. Der skelnes derfor ikke her skarpt mellem amning og ammemåltider. Det er individuelt, hvornår mor og barn bevæger sig over i et mere måltidsorienteret ammemønster, men det sker gerne i takt med, at barnet udvikler sig.

Sundhedsplejersken kommer i et tidligt barselsbesøg og tilpasser derefter antallet af besøg ud fra familiens behov, dette blandt andet  for at støtte en vellykket amning.

At amme er en kvindes ret, men ikke hendes pligt. Derfor skal den enkelte familie på et informeret grundlag have mulighed for at vælge , hvordan de vil ernære deres spædbarn.  Som sundhedsplejersker respekterer vi familiens valg med hensyn til, om de ønsker at amme eller ej.

IBCLC internationalt certificerede ammevejledere

Flere sundhedsplejersker i Randers Kommune, har gennemført den 1-årige uddannelse til IBCLC ammevejledere.

Det er en international uddannelse baseret på evidensbaserede studier indenfor amning.

Efter uddannelsen opdateres sundhedsplejerskerne løbende, og formidler den nyeste viden videre til de øvrige sundhedsplejersker i Randers Kommune.