Mit barns navn bliver ikke vist under barnets journal

Kontakt sundhedsplejens sekretær på tlf. 89 15 12 15.