Sundhedsvejen.dk

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater på dit barn og skrive til din sundhedsplejerske.

For at læse dit barns journal skal du åbne Sundhedsvejen.dk og logge på med NemID.
Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver samt sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling.
Du har mulighed for at printe dit barns journal ud eller overføre den til din egen PC.
På sundhedsvejen kan du også stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail.

Find hjælp ved problemer med at åbne Sundhedsvejen.dk

Barnets journal åbner ikke

Dit program tillader ikke at åbne 'pop-up' vinduer. Klik på bjælken i toppen af programvinduet for at tillade dette.

Når jeg åbner mit barns journal, vises blot en blank side

Det kan skyldes, at din Adobe Reader ikke er opdateret til seneste version.

Mit barns navn bliver ikke vist under barnets journal

Kontakt sundhedsplejens sekretær på tlf. 89 15 12 15.