Sundhedsplejens tilbud

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Skolebørns møde med sundhedsplejen

Der afholdes individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse. Samtalerne består af en trivselssamtale samt screening for højde, vægt, syn og hørelse 

Klasseundervisning finder sted i 0., 1, 3., 5. og 8. klasse

Derudover ses eleverne i 6. klasse, hvor de måles, vejes og synsscreenes.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art, og disse tilbydes samtale for børn og forældre.

Læs sundhedsplejens journalnotat

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater og se resultat af screeninger.