Sundhedsplejens tilbud

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og derved bliver i stand til at få udbytte af undervisningen.

Skolebørns møde med sundhedsplejen:

Der afholdes individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse.

Klasseundervisning finder sted i 0., 1, 3., 5. og 8. klasse

Derudover ses eleverne i 6. klasse, hvor de måles, vejes og synsscreenes.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art, og disse tilbydes samtale for børn og forældre.

Derudover har vi følgende tilbud:

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Nu rykker vi!" Tilbud til overvægtige børn i 5.–8. klasse

Fra delebørn til hele børn

Familierådslagning


Læs sundhedsplejens journalnotat.

På Sundhedsvejen.dk kan du bl.a. læse sundhedsplejens journalnotater.

Sundhedsvejen.dk