Synsvanskeligheder

Synet har betydning for børns udvikling, og et nedsat syn kan have konsekvenser for barnets motoriske udvikling samt læsefærdigheder.

Hvis barnet har nedsat syn, vil det ofte vise sig ved, at barnets motoriske udvikling er lidt forsinket. Barnet går måske og snubler, har en dårligt udviklet finmotorik eller har svært ved at koncentrere sig, når der f.eks. bliver læst højt af billedbøger eller selv skal læse.

Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempo. Derfor behøver sen udvikling ikke at være tegn på nedsat syn, men det kan være det.

Hvis du har mistanke om at dit barns syn er nedsat kan du få det undersøgt hos sundhedsplejen, egen læge eller en optiker. 

Børn under 6 år

Børn under 6 år skal vurderes hos egen læge eller speciallæge.

Skolebørn

Går dit barn i skole, kan det blive undersøgt hos sundhedsplejen. Skolebørnene screenes automatisk i 0. og 6. klasse for nærsynethed.

Børn over 10 år

Er dit barn over 10 år, kan en optiker undersøge for synsvanskeligheder.

Synssamarbejde Midt

Hvis dit barn har nedsat syn, er det muligt at blive henvist til Synssamarbejde Midt for specialiseret hjælp. 

Når du har et barn med synsvanskeligheder

Børn med nedsat syn bliver også voksne

Synshjælpemidler