Lus og fnat

Lus og fnat er små dyr som overføres fra person til person ved nær kropskontakt. Få mere viden om hvordan du bekæmper dem.

Lus

Fakta om lus

 • En enkelt voksen lus kan efter parring nå at lægge mellem 30 og 300 æg.
 • Lus har en levetid på ca. 3 uger.
 • Lus overfører ikke sygdomme
 • Lus kan ikke flyve eller hoppe
 • Lus kan kun klare sig 48 timer uden menneskeblod 

Film om lus og kæmning

Apotekerforeningen har lavet fire kortfilm om lus og vejledning i kæmning.

Hvad er lus?

Hvordan opdager du lus?

Hvordan kommer du af med lus?

Hvordan undgår du lus?

Fnat

Fakta om fnat

 • Fnat er en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg
 • Der opstår hurtigt en meget generende kløe
 • De fleste udvikler kløende røde prikker, af og til små blærer - særligt på fingre og hænder
 • Scabiesmider overføres fra person til person ved tæt kropskontakt
 • Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter
 • Effekten af behandlingen er god, hvis vejledningen følges omhyggelig
 • Smittefaren ophører hurtigt ved behandling. Børn kan derfor gå i skole dagen efter, at behandlingen er gennemført.