13-18-åriges søvnbehov

13-18-årige har et søvnbehov på  8-10 timer pr. nat. Tilstrækkeligt med søvn har fortsat betydning for sundhed og trivsel. I løbet af puberteten er der en tendens til, at søvnmængden falder, selvom de fleste unge fortsat har det samme søvnbehov som de foregående år. Det er ofte en kombination af senere sengetid og eventuelt også tidligere opvågningstidspunkt, som især skyldes omgivelserne (skolekrav, lektier, arbejde, familie og venner).

Også for de unge anbefales det at undgå elektronisk underholdning som tv, mobiltelefoner og computere op til sovetidspunktet og at sørge for, de ikke bliver forstyrret, når de er gået i seng – eks. af sms’er og lignende.

Svensk undersøgelse

Omfattende svenske undersøgelser peger på, at teenagere generelt sover mindre end de anbefalede 8-10 timer pr. nat, hvilket kan have flere uheldige bivirkninger: væksthormonudskillelsen falder, humørsvingninger, dårlig indlæring, immunforsvaret forringes og stofskiftet påvirkes (tendens til overvægt).

Kilde: ScanSleep