Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter

Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter dækker over de aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.