Hvad indebærer det for dig som forælder?

For at et vægttab kan lykkes, er det afgørende, at hele familien bakker op. Derfor er det et krav, at I som forældre også vil være en aktiv del af indsatsen.

Som en del af tilbuddet indgår 7 familiesamtaler med en sundhedsplejerske, hvor der lægges en plan for, hvordan familiens vaner kan justeres, så de støtter op om barnets/den unges vægttab. Så vidt muligt bør I prioritere, at begge forældre deltager i disse samtaler.

Som forældre sætter I rammerne omkring sundheden i jeres familie, f.eks. gennem de fødevarer, som er tilgængelige for jeres barn i dagligdagen. Cola i køleskabet og kiks i skabet kan være næsten umulige at modstå, når man kommer hjem fra skole og er lidt lækkersulten. I Nu rykker vi! er vores udgangspunkt derfor, at det er mest hensigtsmæssigt, at den slags fristelser ikke er der i hverdagen. De sunde valg bør ligge lige for. Hvis barnet/den unge skal lykkes med vægttabet, er det derfor helt afgørende, at familien er indstillet på at være solidarisk. For nogle forældre vil det betyde, at man også er nødt til at kigge på egne vaner.

Familiesamtalerne planlægges i samarbejde med sundhedsplejersken og vil almindeligvis ligge i tidsrummet kl. 8 – 17 på hverdage.

Endvidere er det vigtigt, at I som forældre støtter op om, at jeres barn kommer til alle aktiviteter, og at I evt. er behjælpelig med transport, hvis det er nødvendigt.