Vanskeligheder i hverdagen

Hvordan er det at have forældre med psykisk sygdom? Udfordringer i hverdagen med psykisk syg forælder.

I skolen kommer der koncentrations- og indlæringsproblemer samt problemer med det sociale samspil. Barnet må skabe sin egen verden, der er bestemt af en syg, måske aggressiv, misbrugende og uforudsigelig far eller mor. Barnet prøver altid at tilpasse sig forholdene i hjemmet og vil forsøge at få tingene til at gå så godt som muligt. Udadtil vil barnet forsøge at dække over den f.eks. deprimerede mor eller den alkoholiserede far. Det er ensomt for barnet at skulle holde på denne "truende" hemmelighed.