Symptomer

Symptomer hos et skolebarn med en psykisk syg forælder.

De lidt ældre børn reagerer med uspecifikke symptomer, som i højere grad afspejler deres alder, køn, intelligens og temperament. De får f.eks. psykosomatiske symptomer (ondt i maven, tisser i bukserne) og følelsesmæssige problemer (tristhed, aggression). Drenge reagerer ofte udad og bliver aggressive, mens piger vender problemerne indad, bliver triste og får psykosomatiske problemer.