Cool Kids

Cool Kids er et gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre, som tilbydes af PPR i Randers

Gruppeforløbet henvender sig til børn i alderen 9-11 år med en eller anden form for angstproblematik.

Det er typisk de børn, hvor forældrene fortæller, at de er meget bekymrede, og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

  • generaliseret angst
  • separationsangst
  • social angst
  • panikangst
  • angstudløst tvangsadfærd
  • enkelt fobier

Få flere oplysninger på Cool Kids' hjemmeside