Somali

Marka aad ku cusub tahay waddan shisheeye oo ay leeyihiin carruurta yar yar, waxa jira marar badan waxyaabo badan oo aad u kala duwan dalkaagii hooyo. waraaqo hoose waxaa loogu talagalay hooyooyinka iyo aabayaasha, si ay kuu siiyaan talo ugu muhiimsan, kaas oo la siiyo waalidka ee Denmark ku saabsan caafimaadka dhallaanka.

Talooyin wanaagsan oo ku saabsan caafimaadka dhalaanka

Carruur caafimaad qabta oo dal cussub joogta 0-2 sano jir

Barnaamijka tallaalka carruurnimada 2016