Fødselsdepression

En efterfødselsreaktion eller fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, hvor man kan føle sig trist og urolig eller ligefrem angst på en måde, der griber negativt ind i tilværelsen.

Det kan din sundhedsplejerske hjælpe dig med at håndtere.

Undersøgelser har vist, at tidlig opsporing kan lette forløbet betydeligt. Ved hjælp af en screening, som sundhedsplejersken tilbyder i graviditetsbesøget og 2-3 måneder efter fødslen, kan du få en indsigt i din psykiske robusthed  og hjælp til eventuelle udfordringer. Denne screening tilbydes til alle førstegangsfødende samt flergangsfødende efter behov.

Hvem rammes

Mindst hver 10. kvinde antages at få reaktion i let til svær grad i forbindelse med fødsel. En efterfødselsreaktion belaster hele familien i en situation, hvor der skal være overskud til at tage sig af det nye barn, og det kan desuden hæmme barnets udvikling.

Mænd kan også få fødselsdepression

Mænd kan også rammes af efterfødselsreaktioner i en sådan grad, at de mistrives og bør have hjælp via deres læge.

Læs mere

Læs evt. mere om fødselsdepression/efterfødselsreaktioner i bogen Fødselsdepression af Poul Videbech, PsykInfo Forlaget.