Kursets indhold

Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder.

Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Der tilbydes vejledning, når opgaverne gennemgås og de nye kompetencer skal læres.

Vi arbejder med følgende emner på kurset

Forventninger og roller

Vi har alle bevidste og ubevidste forventninger til parforholdet og familieliv. Disse præger synet på partneren. Kurset lægger op til at arbejde med egne forventninger og roller.

Kommunikation

Kommunikation er en af de vigtigste faktorer i parforholdet. Mange par taler forbi hinanden og føler sig ikke forstået af deres partner. På PREP-kurset bliver I undervist i tydelig kommunikation på en enkelt måde og får hjælp til at håndtere forskellighed.

De fire faresignaler

Gennem forskning om pars kommunikation har man fundet 4 negative mønstre, som mange par udvikler. Kurset giver redskaber til at identificere og modarbejde de negative kommunikationsmønstre.

Problemløsning

Alle par oplever konflikter. På PREP-kurset får I brugbare redskaber til håndtering af konflikter, når de opstår.

Tilgivelse

I livet med hinanden, kan det ikke undgås, at par kommer til at gøre hinanden ondt.
Kurset prøver at give forståelse for, at tilgivelse er et centralt og livsbekræftende begreb, som kan hjælpe par til at leve sammen.

Seksualitet og intimitet

Fysisk nærvær kan være med til at skabe glæde, tryghed og nærhed. Samtidig er det også et sårbart og vanskeligt felt. På PREP-kurset sætter vi fokus på intimiteten i parforholdet i en travl hverdag. 

Værdier

Værdier og livssyn styrer flere ting i parforholdet, end vi umiddelbart tænker. Kurset guider til at finde fælles værdier.

Engagement og forpligtelse

Forskning viser, at det har en positiv indflydelse på forholdet, at par grundlæggende vil hinanden. Kurset belyser, hvor vigtigt engagement i parforholdet er.

Venskab, hygge og humor

Hverdagen har mange krav og udfordringer. Livet rummer mange alvorlige aspekter. På PREP-kurset sætter vi fokus på vigtigheden af at give plads til glæde og venskab i parforholdet og familielivet.

 For yderligere oplysninger henviser vi til Center for Familieudvikling.