Fra delebørn til hele børn

Et brud mellem forældre kan have store konsekvenser for børns trivsel.

Fra delebørn til hele børn er et skilsmissegruppeforløb, som nogle skoler i Randers kommune tilbyder. Du kan spørge dit barns klasselærer om skolen tilbyder skilsmissegruppe.

En skilsmissegruppe består af en lille gruppe af jævnaldrende børn med skilte forældre, der mødes på faste dage over en periode. Til hver samling møder børnene/de unge en tryg og genkendelig ramme, hvor de taler om forskellige temaer, som erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. 

Børnegruppen er et frirum, hvor der tales om det, der fylder i bevidstheden efter skilsmissen. Det er et sted, hvor barnet eller den unge vil føle sig genkendt med de tanker og følelser, som de går og tumler med. Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give oplevelsen af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv.

Gruppeforløbet vil kunne bidrage til, at barnet/den unge får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i deres hverdag og opvækst.