Tilbud til spædbørn

Sundhedsplejen i Randers Kommune har følgende tilbud til forældre med spæd- og småbørn.

Tilbud til førstegangsforældre

 • Graviditetsbesøg – gerne omkring 7. graviditetsmåned. Eller deltagelse på familieiværksætter kursus.
 • Telefonisk kontakt til familien senest 3. dag efter fødslen.
 • Barselsbesøg tilstræbes 3-5 dage efter fødslen.
 • Der tilbydes derefter 2 sundhedsplejerskebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge.
 • I barnets 2. levemåned tilbydes etablering af mødregruppe.
 • Besøg tilbydes i barnets 2.-3. levemåned.
 • Mødregruppebesøg i barnets 4.-6. levemåned.
 • Besøg i barnets 8.-10. levemåned, incl Boel-prøve.
 • 2 års ”besøg” i gruppe – Alle forældre tilbydes at deltage i et 3 timers undervisningsforløb.

Tilbud til flergangsforældre

 • Telefonisk kontakt til familien senest 3 dage efter fødslen.
 • Barselsbesøg tilstræbes 3-5 dage efter fødslen.
 • Der tilbydes derefter 2 sundhedsplejerskebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge.
 • I barnets 2. levemåned tilbydes etablering af mødregruppe.
 • Mødregruppebesøg i gruppe 4-6 levemåned.
 • Besøg i barnets 8.-10. levemåned, incl Boel-prøve.

Generelle tilbud

 • Familier med særlige behov kan tilbydes ekstra besøg ud fra en faglig vurdering.
 • Sundhedsplejerskeklinik. Telefonisk konsultation eller konsultation i klinikken efter aftale.
 • Mulighed for deltagelse i sundhedsplejens Åbent Hus i Sundhedscentret og øvrige Åbent Hus arrangementer lokalt rundt i Randers Kommune. Her er der mulighed for fælles/individuel rådgivning og vejledning samt socialt samvær med andre forældre.
 • Tilbud om specialgrupper (f.eks. efterfødselsreaktioner/depressionsgrupper).