Mødregrupper

Sundhedsplejerskerne tilbyder nybagte mødre at komme i en mødregruppe, hvor man kan lære andre familier med børn at kende og udveksle erfaringer, glæder og bekymringer med ligesindede. Mødregrupperne afholdes på skift i familiernes hjem.

Sundhedsplejersken etablerer mødregrupper i barnets 2. levemåned og deltager til kostvejledning i barnets 4.-6. levemåned.

Hvordan bliver en mødregruppe god?

  • Når du lytter til de andre, og de lytter til dig.
  • Når du respekterer jeres forskelligheder.
  • Når du møder op hver gang eller melder afbud.
  • Når I har gode oplevelser sammen.
  • Når I ikke bringer fortrolige oplysninger videre.