Mit barns navn bliver ikke vist under 'barnets journal'

Kontakt sundhedsplejens sekretær på tlf. 89 15 12 15.